בעלי עסקים: גם אם נפגעתם מהקורונה וגם אם לא, אילו הלוואות מגיעות לכם בערבות המדינה?

עם פרוץ המשבר הכלכלי בעקבות משבר הקורונה, המדינה הקציבה כספים לסיוע לעסקים במסגרת מסלול הלוואות בערבות מדינה מסלול קורונה.

במקצה הראשון שניתן עם פרוץ המשבר, לקוחות שהקדימו להגיש את הבקשות, נהנו מאישור ההלוואות בסכומים גבוהים. בהמשך, הוגשו בקשות רבות נוספות שחרגו מהתקציב שהוקצב לבנקים, כדי לאפשר ליותר עסקים לקבל את ההלוואות, קוצצו מהבקשות בממוצע 50% מהסכום המבוקש.

אחת הבעיות העיקריות שעלו בוורסיה הקודמת היתה רמת הערבות הנמוכה שהמדינה נתנה לבנקים. כתוצאה מכך, הבנקים חששו לאשר הלוואות לעסקים וענפים שהיו ברמת סיכון גבוהה כגון ענף המסעדנות, התרבות והתיירות, דבר שהוביל למשבר עמוק בענפים אלו וחוסר יכולת להתרומם מיד עם החזרה לפעילות עסקית.

אילנה הולמן, מנכ"לית "הולמנס בע"מ – ניהול פיננסי", המתמחה בגיוס אשראי מהלוואות מקרנות בערבות מדינה.


הלוואה לעסקים נפגעי קורונה – בסיכון מוגבר

בימים אלו נפתח מסלול מיוחד המיועד לסיוע לעסקים הנמצאים ברמת סיכון מוגבר. בשונה למסלול הקודם, הפעם המדינה הגדילה את אחוז הערבות שלה להלוואות, דבר שמקטין את החשיפה של הבנקים ומאפשרת לבנקים לאשר את המימון גם לעסקים הנמצאים ברמת סיכון גבוהה יותר.

מסלול זה קיים, אבל לא מתוקשר והרבה עסקים לא יודעים עליו, כשמסגרת הזמן להגשת הבקשה עבור הלוואה כזו, קצרה במיוחד.

מי זכאי להגיש את הבקשה להלוואה זו?

 • עסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ₪ בשנה.
 • עסקים שטרם הגישו בעבר בקשה להלוואה במסלול קורונה.
 • עסקים שהגישו בקשה בעבר ונדחו בשל רמת סיכון גבוהה.
 • עסקים שפעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בשל התפשטות הקורונה בחודשים אפריל + מאי 2020 . חייבים להציג ירידה של לפחות  50% במחזור המכירות בתקופה בהשוואה לתקופה מקבילה שנה קודמת.
 • עסקים שאין להם יכולת תזרימית להתמודד עם הצרכים התזרימים שנוצרו כתוצאה מפגיעה בפעילות העסקית לרבות דרישה להחזר לאשראי שניתן מהבנק שלא במסלול הקרן. – הצגת הצורך התזרימי – חייב להיות מדויק והצורך לצרכי האשראי חייב להיות מוכח בצורה מקצועית ומהימנה, לכן מומלץ להגיש את הבקשה עם יועץ מקצועי המוערך על  ידי המערכת הבנקאית ובעל ניסיון בהגשות הלוואות ממסלולים אלו.

מדוע כדאי לקבל הלוואה במסלול זה?

 • ניתן לקבל מימון של עד 16% מהמחזור של שנת 2019.
 • הריבית אטרקטיבית – פריים + 1.5%.
 • פריסה של עד 5 שנים. ניתן לקבל 12 חודשי גרייס.
 • הריבית בשנה הראשונה מוחזרת לעסק מכספי מדינה.
 • ההלוואה פטורה מעמלות לבנקים ולמדינה.
 • בטחונות מועטים – נדרש פיקדון של 5% מסכום ההלוואה שהתקבלה.

הלוואה לעסקים נפגעי קורונה – שאינם בסיכון

הלוואה נוספת בערבות מדינה לנפגעי קורונה לעסקים שלא בסיכון, מיועדת לבעלי עסקים שנפגעו במשבר הקורונה ואינם נמצאים בסיכון. למעשה, מסלול זה הינו מסלול הלוואה בערבות מדינה שניתנה עם פרוץ המשבר ותקציב המדינה שהוקצב למסלול זה נגמר, ונותרו עסקים שלא הספיקו לקבל את ההלוואה. המדינה הרחיבה את סל תקציב זה בארבעה מיליארד ₪ נוספים. דבר שמאפשר לאותם עסקים להגיש את הבקשה.

מדוע כדאי לקבל הלוואה במסלול זה?

 • ניתן לקבל מימון של עד 16%  מהמחזור של שנת 2019.
 • הריבית אטרקטיבית – פריים + 1.5%.
 • פריסה של עד 5 שנים. ניתן לקבל 12 חודשי גרייס.
 • הריבית בשנה הראשונה מוחזרת לעסק מכספי מדינה.
 • ההלוואה פטורה מעמלות לבנקים ולמדינה.
 • בטחונות מועטים – נדרש פיקדון של 5% מסכום ההלוואה שהתקבלה.

כיצד מגישים את הבקשות להלוואות?

ראשית יש להירשם במשרד החשב הכללי באוצר, לאחר מכן לבחור את המסלול והגשת הבקשה תוך ציון הבנק אליו מבקשים להגיש את הבקשה. הבנק חוזר לבעל העסק בבקשה לקבלת מסמכים והגשת תוכנית תזרים ותחזית עתידית. שלב זה הינו קריטי באישור / סירוב של הבקשה.

מדוע בקשות להלוואות נדחות?

 • הנתונים והתחזיות לא ניתנו בצורה מקצועית.
 • לא הוכחה בבקשה פגיעה בפועל.
 • לא הוכח בבקשה הצורך לאשראי המבוקש, לעיתים אין צורך אמיתי אבל לרוב זה נובע מחוסר הבנה של הצגת הנתונים במסמכי האוצר אותם העסק צריך למלא ולהעביר לבנק.
 • העסק היה כושל והיו לו בעיות אשראי והתנהלות תזרימית קשה לפני תחילת המשבר, ומצבו החריף כתוצאה מהמשבר.
 • הבנק מזהה חוסר ניהול תקין של העסק.
 • פוטנציאל עסקי ליציאה מהמשבר קלוש.

לא נפגעתם בקורונה ועדיין זקוקים להלוואות בערבות המדינה? שמחה לעדכן אתכם על הלוואות נוספות המיועדות עבורכם:


הלוואה במסלול הון חוזר והשקעות. למי מיועדת?

 • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה עד 500 אלף ₪.
 • לעסק בהקמה – עסק שטרם החל לפעול, או מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה או חברה, עסק שסך מחזור הפעילות השנתית עד 500,000 אלף ₪ מיום הקמתו ללא מימוש אשראי, או בעקבות העתקת מקום העסק זכאי לקבל הלוואה של עד 500 אלף ₪, למעט יזמי נדל"ן.
 • לעסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ₪ זכאים לקבל מימון של עד 8% מהמחזור.
 • לציין כי העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת, עסק בהקמה נדרש   להעמיד בטחונות של 10% מגובה ההלוואה המאושרת ועד 300,000 ₪ . על היתרה נדרש 25% בטחונות. לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה. במסלול השקעות –  העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדת ההלוואה. ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים.

הלוואות בערבות מדינה למימון השקעות בתעשייה. למי מיועדת?

 • עסקים המעוניינים לרכוש נכסים יצרניים, להשקיע במחקר ופיתוח תעשייתי, עבור הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.
 • זכאות לעסקים בעלי ותק של 3 שנות פעילות לפחות.
 • תקופת ההלוואה המקסימלית הינה ל-12 שנים וגרייס של 6 חודשים.
 • סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהם.
 • העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • במידה והלוואה עבור נכס אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.


שימו לב – לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה
.

עבור בעלי העסקים, אישור הלוואות בערבות המדינה, בתנאים טובים ובמלוא הסכום המבוקש, אינו דבר של מה בכך. על מגישי הבקשות להיות מדויקים בכתיבת הבקשה ולהציג תוכנית כלכלית לשביעות רצונה של נותנת

כותבת הטור היא אילנה הולמן, מנכ"לית הולמנס בע"מ – ניהול פיננסי, המתמחה בגיוס אשראי מהלוואות מקרנות בערבות מדינה.במסלול

About Author

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך...

קטגוריות נוספות