On Top

משטרה

כתבות אחרונות

איומים בנשק, תקיפה ומעשים מגונים שקדמו לירי: היכן היו מפקדיו של שוטר מג”ב שירה למוות בחברו לשירות?

איומים בנשק, תקיפה ומעשים מגונים שקדמו לירי: היכן היו מפקדיו של שוטר מג"ב שירה למוות בחברו לשירות?

כתב אישום שהוגש היום מעלה עובדות מטרידות באשר להתנהלותו של טויבי במסגרת השירות במשמר הגבול, ואף מעלה תהיות ושאלות רבות, בין השאר, כיצד שוטר, המשרת בשירות חובה, נשאר בשירות לאחר כל כך הרבה עדויות להתנהלות כושלת, הנוגדת את ערכי החיל ואת חוקיו?

On Trend

הכתבות הנקראות ביותר