On Top

יושבנות

כתבות אחרונות

מסכנות ההסגר: יושבנות

מסכנות ההסגר: יושבנות

עם החרפת ההסגר במדינה, נכפית על הציבור הגבלת תנועה ואנו הולכים ומסגלים אורח חיים הכולל פחות תנועה. מצב זה לא רק שאיננו תורם לבריאותנו הוא אף מזיק ומסוכן מאוד

On Trend

הכתבות הנקראות ביותר

עיצוב ללא שם T

לקראת פסח: ניקוי חמץ תודעתי

מיכל פרידמן, מטפלת הוליסטית תודעתית, משתפת אותנו מהו חמץ תודעתי וכיצד נוכל לשחרר אותו על מנת לחיות חיים מלאים וצמיחה